Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
Duurzaam Dorp
Prijs uitrijking
Vanochtend heeft de Provincie Overijssel bekend gemaakt wie er gekozen is tot het Duurzaamste Dorp van Overijssel.
Deze bijeenkomst was in Zwolle in het Doepark aan de Goertjesweg.

De vakjuryprijs is gegaan naar het Dorp Hoonhorst. Ook had dit dorp de meeste publieksstemmen.
Maar de publieksprijs is toch gegaan naar het dorp die daarna de meeste stemmen had en dat was het dorp Heeten.

Het Ommerkanaal was wel bij de beste vier gekozen door de vakjury.
Het aantal stemmen was 128. Dus eigenlijk hebben we het heel goed gedaan.
Qua aantal inwoners is het Ommerkanaal de kleinste gemeenschap/dorp die meedeed.

Onze plannen voor Duurzaam Dorp verhuizen hierdoor niet zomaar naar de prullebak, wij gaan door met onze ideeën.
Hiervoor stelt de provincie Overijssel een budget beschikbaar waar we gebruik van kunnen blijven maken.

Nog hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem en we houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.* Criteria gesteld door de Provincie Overijssel om mee te doen aan het project Duurzaam Dorp
   http://www.overijssel.nl/duurzaam-dorp/criteria-duurzaam/

* Het projectplan voor onze buurtschap, dat is ingeleverd bij de Provincie Overijssel.  Klik hier voor het projectplan.

* Voorlopige uitkomst van de enquête. Klik hier voor de enquête uitslag.

* Het blijft mogelijk, op een later tijdstip, aan te sluiten. Dus het is nog niet te laat om alsnog de enquête in te vullen.
   Maar het is wel gewenst, bij interesse, zo snel mogelijk te reageren.

De Fam van Harten is alvast begonnen met zonneboilers. Klik hier voor informatie.

Ook Ommen Leeft geeft aandacht aan ons project. Klik hier.